O násgbfrdecz

Společnost IMP sídlí v Jablonci nad Nisou v kraji, který má dlouhodobou tradici sklářské, bižuterní a strojírenské výroby. Právě strojírenská výroba se stala základem pro nově založenou společnost IMP, která navázala na téměř padesátiletou tradici výroby základních rámů pro kamiony. Svým objemem výroby, svou velikostí a počtem zaměstnanců patří IMP mezi středně velké rodinné podniky. Počtem více než 220 lidí se řadí mezi významné zaměstnavatele v regionu.
Velkou předností firmy IMP je progresivita, flexibilita a otevřenost novým technologiím, výrobním postupům i adaptabilita požadavkům zákazníků. Společnost disponuje vlastním konstrukčním a vývojovým střediskem a díky tomu může svým klientům nabídnout kompletní realizaci od 3D dat, vývoje, návrhu, prototypu až po sériovou výrobu. Díky komplexnosti nabízených služeb si IMP vybudovalo významné postavení na náročných západoevropských trzích.
IMP je od svého založení součástí nadnárodní skupiny GMI – Groupe Maillard Industrie. V celé skupině probíhá úzká výměna informací v obchodních i technologických procesech pro zajištění nejmodernějších- pracovních postupů při vývoji i výrobě přepravních a skladovacích systémů. Rozhodující část výroby je určena na export, který se podílí více než 90 % na celkové produkci. Kromě úzké spolupráce a obchodní výměny v rámci skupiny GMI se výrobky vyvážejí především na západoevropské trhy Německa, Holandska, Belgie, Švýcarska, Francie, Anglie, Rakouska, Itálie, ale i na vzdálenější trhy jako jsou Rusko, Alžírsko, Kanada nebo Brazílie.
boxy-plasty-CJ boxy-dráty - CJ